Nieuws van DorpsWonen

Nieuws van DorpsWonen

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting 2024

Koop je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En ben je tussen de 18 en 35 jaar? Als je ook voldoet aan de andere voorwaarden, kom je in aanmerking voor de startersvrijstelling. Je hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting in 2024!

Koop je een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen? En ben je tussen de 18 en 35 jaar? Als je ook voldoet aan de andere voorwaarden, kom je in aanmerking voor de startersvrijstelling. Je hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen.

Voorwaarden startersvrijstelling

Je hebt recht op de startersvrijstelling als je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Je verkrijgt een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen.
  • Je bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat je de woning verkrijgt.
    Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële leveringsakte bij de notaris.
  • Op het moment dat je de woning verkrijgt, mag de woningwaarde niet hoger zijn dan € 510.000. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Deze waarde is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in je koopovereenkomst staat. 
  • Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.

Had je al eerder een koopwoning? Dan kunt je toch in aanmerking komen voor de startersvrijstelling, zolang je maar voldoet aan de voorwaarden.